•  
  •  
  • Поддръжка 24x7
  • Билинг в реално време
  • Мониторинг в реално време

Сигурност

В съвременния технологичен свят поддръжката е най-важният елемент от всяка професионална телекомуникационна услуга.
Водени от това разбиране, ние с гордост заявяваме, че разполагаме с перфектен екип по поддръжка, който реагира компетентно при всяка ситуация в режим 24x7.
Всяко събитие, идентифицирано от проактивния анализ като потенциално рисково, бива класифицирано и ескалирано вътрешно в екипа за незабавна обработка.
По този начин ние изпреварващо регистрираме и диагностицираме ситуации, в които виждаме вероятност да създадат проблеми на нашите клиенти.
Когато е необходимо, ние съгласуваме с потребителите информация за регистрирани от проактивната поддръжка потенциално рискови случаи.
За да осигурим тези удобства на клиентите, инфраструктурата на Polytype.net се обслужва от собствен мрежово-операционен център, осигуряващ постоянно високо качество на предлаганите услуги.
Като резултат, Polytype.net предоставя възможност да разширите своя бизнес със сигурни телекомуникационни решения.