•  
  •  
  • Поддръжка 24x7
  • Билинг в реално време
  • Мониторинг в реално време

VoIP & SMS

Ние предлагаме VoIP телефонни услуги за терминиране на глас и SMS услуги за пренос на текст, предназначени за корпоративни клиенти.
Изграждането на връзка към инфраструктурата на Polytype.net е лесно и бързо.
  • Необходимо е да разполагате с интернет свързаност.
  • Направете заявка, за да Ви бъде създаден акаунт.
  • В случай че е нужно, Polytype.net ще Ви предостави безплатно VoIP оборудване - Cisco Systems.
  • Нашият екип ще изгради и конфигурира безплатно за Вас връзката от Вашия офис и Вашето активно оборудване до платформата на Polytype.net, за да започнете да печелите незабавно, възползвайки се от едни от най-изгодните тарифи за телекомуникационни услуги в света.
Качеството на нашите трасета е възможно най-доброто.
Нашата билинг система, работеща в реално време, осигурява на потребителя условия за максимaлен финансов контрол с перфектни възможности за отчетност.