•  
 •  
 • Поддръжка 24x7
 • Билинг в реално време
 • Мониторинг в реално време

Polytype.net на длан

 • Обслужваме VoIP телефонни разговори към всички направления.
 • Пренасяме SMS трафик до всички мобилни мрежи по света.
 • Доставяме всяко съобщение.
 • Без такса за откриване на акаунт.
 • Без такса за инсталация и настройка.
 • Без да налагаме срочен договор на клиента.
 • Без каквато и да е промяна в инфраструктурата на клиента.
 • Без промяна в маниера на работа за неговия персонал.
 • Билинг система, работеща в реално време.
 • Тарифиране на реалното потребление без "скрити" такси.
 • Мониторинг качеството на услугите в реално време.
 • Поддръжка на услугите и грижа за клиента в режим 24x7.