•  
  •  
  • Поддръжка 24x7
  • Билинг в реално време
  • Мониторинг в реално време

Свързаност

Предоставяме на корпоративни клиенти висококачествени услуги за пренос на глас и текст до всяка дестинация по свeтa.
Създаваме за клиентите си възможност да разширят своя бизнес със сигурни и контролирани технически решения.

Оптимизация

За да получите възможно най-ниски цени, Polytype.net се стреми към възможно най-рационални разходи. Тази философия е в основата на прилагания от Polytype.net бизнес модел, който не допуска понижение на цени за сметка на качеството.
Добрите цени са резултат и от оптимизирани бизнес процеси, висококачествено професионално телекомуникационно оборудване, уплътняване на ресурси и автоматизация, колкото е възможно.

Информираност

Уеб интерфейсът, който Polytype.net предоставя на своите клиенти, съдържа всичко, от което те се нуждаят, за пълноценно ползване на телекомуникационните услуги и управление на техния акаунт.
За клиента остава привилегията да получи услуга с най-добра цена без компромис в качеството.