•  
  •  
  • Поддръжка 24x7
  • Билинг в реално време
  • Мониторинг в реално време

Правила за поверителност

Политайп обработва информацията, събрана при предоставяне на услугите, съгласно приложимото законодателство.
Политайп не продава, не дава под наем и не търгува с каквато и да е информация, събрана при предоставяне на услугите.
Политайп не предоставя на трети лица информацията, събрана при предоставяне на услугите, освен със съгласието на правоносителя и/или в предвидените от закона случаи.
Политайп не обслужва клиенти - физически лица.
Клиент на Политайп може да бъде юридическо лице, регистрирано по съответния ред, съобразно приложимото законодателство.